Basstrategier för Blackjack

Basstrategier för Blackjack
Grundläggande blackjackstrategi handlar mycket om de obligatoriska ”fortsätta” eller ”stanna”. Blackjackstrategi anger när en spelare ska fortsätta och stanna.
Några viktiga definitioner
Målet i blackjack är att nå en hand med högre värde än dealerns utan att överstiga 21.
• Att ”fortsätta” är att fråga dealern efter ett nytt kort. Detta görs för att komma närmare handvalören 21. Spelaren måste ha i åtanke att, om han överstiger 21 i så förlorar han spelet.
• Att ”stanna” är att neka ett nytt kort. En spelare stannar då han anser det troligt att han förlorar vid fortsättning av spelet.
• Grundläggande blackjackstrategi beror på huruvida spelarens hand är en mjuk total eller en hård total. Därför är det, vid spel på online casino så väl som vid vanligt casinospel, viktigt att man förstår konceptet bakom mjuka och hårda totaler.
• En mjuk total är en då ässet antar värdet 11. Till exempel ger ett äss och en sexa en mjuk 17. En mjuk total har ett övertag då värdet på ässet kan bli 1 vid behöv.
• Alla andra totaler är hårda sådana. Därför har hårda totaler antingen inget äss eller så har de äss värderade till 1. Till exempel om handen innehåller en nia, en åtta eller ett äss, måste ässet anta värdet 1 för att förhindra handen från att spricka.
Grundläggande blackjackstrategi för hårda totaler
När spelarens hand har värdet 11 eller lägre kan spelaren aldrig förlora genom att fortsätta. Även om spelaren får ett så kommer dess värde att vara 1. Därför är strategin, i denna situation – oavsett om det gäller casino på nätet eller vanligt casinospel – att fortsätta.
När spelarens hand är 17 till 21 är denna säker bara om han får tvåor, treor eller fyror. Dealern måste stanna vid 17; enligt reglerna. Därför är det vettiga attgöra, i detta läge, att stanna.
När spelarens hand är mellan 12 och 16 och dealerns visade kort är sju eller högre så har spelaren väldigt liten chans att vinna. Han har inget att tjäna på att stanna och inget att förlora genom att fortsätta. Därför bör spelaren fortsätta, även om det är en riktigt svår sits.
När spelarens hand är mellan 12 och 16 och dealerns visade kort är mellan två och sex, har dealern statistiskt sett en väldigt stor chans att förlora. Därför är det bästa, vid situationen, att stanna och låta dealern ta ett kort för mycket.
Grundläggande blackjackstrategi för mjuka totaler
.Då spelarens hand är en soft 17 eller mindre är det, vid casinospel och spel på online casino, bra att fortsätta, eftersom ässets värde kan bytas till 1.
.När spelarens hand är en soft 18 eller mer bör man stanna, eftersom dessa totaler har en grym chans att vinna.