Blackjack Korträkning

Blackjack Korträkning – Hur Man Använder Blackjack Korträkningsstrategi
En analys av korträkning, hur man använder korträkningssystem och en kort titt på några av systemen.
I blackjack, om det finns fler höga kort kvar i leken har spelaren en fördel och om det finns fler låga kort har dealern en fördel. Blackjack korträkning är en uträkning av andelen låga och höga kort. Därför avslöjar korträkning huruvida spelaren eller dealern troligtvis kommer vara till spelarens fördel. Detta låter spelare bestämma huruvida man ska spela vid nästa deal och också huruvida man ska placera en stor eller liten bet. Kortantalet är också avgörande för om spelaren ska fortsätta eller stanna.
Klassificering av Blackjack Korträkningssystem
Korträkningssystemen kan klassificeras på flertalet sätt. Några vanliga sätt anges nedan
• Enkelnivåsystem ger höga kort ett värde av -1 och låga kort ett värde av +1. Då kort delas ut hålls en fortlöpande räkning igång. En positiv siffra anger att det finns fler höga kort kvar i leken och en negativ siffra anger att det finns fler låga.
• Flernivåsystem ger fler olika värden till korten; mellan -3 och +3. Detta tillåter högre precision av situationen men gör det lite svårare att hålla räkningen.
• Balanserade system är dessa i vilka den sammanlagda summan av alla poängen av alla 52 kort i leken är 0; eftersom det positiva och det negativa tar ut varandra. Balanserade system börjar med 0 och fungerar bra för spel med en lek. För multipla lekar måste den fortlöpande räkningen göras om till ett riktigt värde.
• Obalanserade system är de i vilka värdet av en leks alla 52 kort inte uppgår till 0. I obalanserade system startar räkningen från antalet lekar som används.
Lista av Blackjack Korträkningssystem
• Hi Lo
• KO(Knockout)
• Hi-Opt I
• Hi-Opt II
• The Red Seven Count
• Zen Count
• Omega II
• Ustom Advanced Point Count
• Revere Advanced Point Count
• Ed Thorp’s Ten-Count
Hi Lo Systemet
Detta är det enklaste systemet. Det är ett enkelnivåsystem. Kort från 2 till 6 ges värdet +1, kort från 7 till 9 har 0 och återstående kort -1.
Uston Advanced Point Count
Detta system beskrevs av Ken Uston i hans bok Million Dollar Blackjack. Poängen ges som följer. Femmor ges ett värde av +3; treor, fyror, sexor och sjuor får +2, tvåor och åttor får +1; äss får 0, nior får -1 och återstående kort med kortvärdet 10 har värdet -3. Detta system sägs vara ett av de mest pricksäkra men också det mest svåranvända om man ska spela casino; på grund av dess asymmetriska distribution.