Slots Strategi

Strategi för slots vid Online Casino – Några Vinnande Strategitips
En överblick av den simpla slotsstrategin, upp på trappstegen-strategin, mönsterstrategin och ekorrestrategin och mer.
Den lätta slotmaskinstrategin
Denna typ av strategi ärtill för despelare som har små bankrullar men ändå skulle vilja att spela casino med chansatt vinna relativt stort. Med denna strategin, så startar spelaren med att satsa två mynt. Om spelaren vinner, kommer denne satsa tre mynt nästa gång oavsett vad den satsade sist. Om spelaren förlorar kommer denne reducera till ett bet på ett mynt. Därför tenderar spelare satsa på högre nivåer och verkligen tjäna på när det går bra.
Upp för trappstegen-strategin
Detta är en strategi som är mycket mer konservativ än den tidigarenämnda. Den spelare som utgår efter denna strategi ökar satsningen med ett mynt vidvinst och reducerar med ett mynt vid förlust. Startbetet är med två mynt. Även om spelaren tjänar lika mycket på winning streaks, som med ovannämnda strategi, men är å andra sidan skyddad mot förluster på ett annat sätt.
3 stjärnorstrategin
Detta är en strategi som baserar sig på tron att vinstrader eller förlustrader inte utgörs av en enda förlust eller vinst. Därför planerar strategin långa sekvenser av bet. En 30-betsekvens skulle bestå av 10 bets på tre mynt, följt av tio bet med 2 mynt, följt av 10 med ett mynt. Under normala omständigheter, så följs denna sekvens oförändrad. Men fyra efter varandra följande förluster tvingar spelaren att skifta till 10b bets med ett mynt mindre och fyra raka vinster tvingar spelaren att skifta till tio bets med ett till mynt.
Mönsterstrategin
Detta är en strategi som inte tror på att man kan ha dålig/bra form vid spelande av detta (oavsett om det är att man spela casino vid vanligt casino eller utför casinospel vid ett online casino). Denna strategi är också till för spelare som inte intresserar sig för små vinster. Baserat på deras bankrullar och deras nivå av aggression följer spelarna ett mönster och följer det oberoende av utgången. Några vanliga mönster är som följer.

• 1-1-1-2-2-2-3-3-3-2-2-2-1-1-1: detta är en ganska aggressive 15-betsekvens med et bankrulle på 27 mynt.

• 2-3-3-3-2-2-3-3-3-2: Detta är en aggressiv 10-betsekvens med e 26-myntsbanbkrulle sompassar de utan så mycket pengar.

• 2-2-2-3-3-3-2-2-2-3-3-3-2-2-2: Detta är en aggressive 15-betsekvens med en 36-myntsbankrulle passande de med mycket pengar.

Kycklingstrategin

Med denna strategin så byter spelaren slotsmaskin efter varje spel precis som en kyckling som flyr. Spelaren fixerar sin bankrulle och antalet spel den vill spela. Han delar bankrullen på antalet spel som ska spelas. Säg att han landar på trettio mynt per spel. Han planerar en strategi för varje spel baserat på trettio mynt. När han spelar ut trettio mynt på en maskin så lämnar han den och spelar på en annan maskin.

Ekorrestrategin
En spelare, som följer denna strategi, sparar en del av sina vinster vid sidan av precis som en ekorre sparar nötter för vintern. För att kunna utföra denna strategi måste spelaren vinna en hel del tidigt. Säg att spelaren vinner 50USD. Spelaren sparar trettio, och spelar med 20. Förlorar han tjugo avdem så har han fortfarande 30 sparade. Om han vinner igen, så lägger han återigen en del vid sidan av. Genom att göra detta, lämnar han casinot som en vinnare.